Internal Server Error
联系办法 学校信息更新时间:2013-05-07 10:10

招生部门联系办法

        云南大学招生办公室联系方式:

        地址:云南省昆明市翠湖北路2号

        邮编:650091

        考生咨询电话:0871-65032173

        云南大学网站:http://www.ynu.edu.cn

        云南大学招生网:http://zsb.ynu.edu.cn

        考生咨询电子信箱:zszx@ynu.edu.cn