Internal Server Error
联系办法 学校信息更新时间:2019-06-21 16:40

招生部门联系办法

通信地址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学招生办公室  

邮编:400030

网址:202.202.1.234   zhaosheng.cqu.edu.cn  

E-mail:zhaosheng@cqu.edu.cn  


咨询电话:

本科招办:023-65102371/65102370

戏剧与影视学类:023-65106258/65111919 

体育:023-65102594

设计学类(含音乐、舞蹈):023-65678201